Super sprzedawca

Nauczyciel ma coś ze sprzedawcy. Sprzedaje wiedzę, kulturę , postawy, nawyki, wartości, zasady, język. Sprzedaje wszystkie te towary świadomie lub nieświadomie. No i sprzedaje jeszcze coś – siebie, tak jak każdy sprzedawca.

Nowoczesny pracodawca stawia sprzedawcy nowoczesne wymagania i wysyła na szkolenia, po to żeby umiał skutecznie sprzedawać. Co jest ważne w tym zawodzie ? Pierwsze 30 sekund, komunikacja niewerbalna, gest, spojrzenie,  intonacja głosu, tempo mówienia. Wiarygodność, rzetelność. Swoboda, ale nie luzactwo. Stosowny wygląd. Umiejętność rozpoznania potrzeb klienta. Dostosowanie sposobu komunikacji do sytuacji i do rozmówcy.

Po czym poznać dobrego sprzedawcę, obserwując go z daleka ? Po tym, że klient mówi więcej niż on.

Dodaj odpowiedź