Solidarność

My, mieszkańcy naszego osiedla …, my składamy się solidarnie na fundusz remontowy, płacąc co miesiąc składkę w wysokości około stu złotych od jednego lokalu mieszkalnego. Dzięki temu zarząd naszej społeczności dysponuje funduszem, który przeznaczany jest na remonty, renowacje i upiększenia w budynkach i ich otoczeniu. Malowane są klatki schodowe, wymieniane stare okna i drzwi, naprawiane domofony, prowadzona jest renowacja zieleni, itp. Krótko mówiąc solidarna składka pozwala na utrzymanie i podnoszenie jakości życia wspólnoty.
My, mieszkańcy, obserwujemy jak robotnicy wykonują swoje pracę. Od pierwszego dnia po jej zakończeniu przystępujemy do systematycznej i skutecznej dewastacji efektów. Wszyscy robimy to solidarnie. Jesteśmy podzieleni na dwie grupy. Jedna zajmuje się aktywną działalnością niszczycielską. Są wśród nich dorośli i ich dzieci. Druga grupa to obserwatorzy, którzy z pełną biernością i pokorą przyglądają się działaniom dewastatorów. Ten proces trwa od lat i jest niezmienny.
Taka jest nasza lokalna solidarność.

Dodaj odpowiedź