Kto, co ? Kogo, czego ? Komu, czemu ? Po co ?!

Zastanawiam się na jakie i czyje zapotrzebowania odpowiada nasza szkoła. W jaki bagaż chce wyposażyć człowieka (nie ucznia !). Innymi słowy: jakie cele ma oświata ? dlaczego takie cele ? kto je określa ? czy to są cele adekwatne do wymagań i potrzeb naszej epoki ? za co odpowiada system edukacji w państwie ?
Obawiam się, że obecna oświata, nie tylko polska, rozmija się z rzeczywistością. Priorytety edukacji są coraz dalej od potrzeb dziecka, człowieka, obywatela, pracownika i społeczeństwa. Szkoła skoncentrowana jest na wykształceniu, ocenianiu, egzaminowaniu i nagradzaniu. Robi to z coraz większą pasją, czego skutkiem jest utrwalanie systemu hierarchiczno-selekcyjnego wśród uczniów. Najważniejszym kryterium wartości ucznia, nauczyciela, klasy i szkoły jest liczba. Nasuwa to skojarzenie z niezbyt sympatycznym sposobem oceniania człowieka po zasobności jego portfela.
Poza centrum zainteresowania szkoły są takie zjawiska, jak: kształtowanie postaw i nawyków, umiejętność uczenia się i samodoskonalenia, relacje, kapitał społeczny, inteligencja emocjonalna, suwerenność i świadomy wybór, sukces osobisty, współzależność, odwaga, otwartość, wolność, … .
Czy nie jest tak, że świat zmaga się z nowymi wyzwaniami i problemami, a szkoła idzie starym, utartym szlakiem ?
Młodzieżowe rozruchy w Anglii i nie tylko, połowa małżeństw rozpada się, życie na bezrobociu, anarchia obyczajowa, szał konsumpcji, niepewność jutra, dostatek i bieda, rzeź na polskich drogach, brak dobrej pracy, nadanie sensu swojemu życiu, atomizacja, erupcja wolności, swobód i możliwości, nuda i adrenalina życia.
Również na ten temat:
Witold Kołodziejczyk:
http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1610&Itemid=1
Sandra Wałecka:
http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1610&Itemid=1
http://nauka.2p.pl/montessori/zalozenia.html

Dodaj odpowiedź